Saturday, 01 Apr 2023

No

Tahun Pelaksanaan

Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti

Jumlah Pengaduan Yang Diterima*

Prosentase Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti      (3)/(4) X 100%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2012

8

19

42,11

2

2013

14

18

77,788

3

2014

14

17

82.35

4

2015

25

25

100